30/12/2011 3:29:31 CH

Bệnh sử

Là lịch sử của một bệnh, từ lúc có những dấu hiệu đầu tiên cho đến hiện tại, và những vấn đề sức khoẻ khác có liên quan trước đây. Khi khám bệnh bác sĩ sẽ hỏi kỷ bệnh sử, từ đó thu được những dữ kiện quan trọng cho việc chẩn đoán và điều trị bệnh tật.

bsgd_moi.vn

 

Share this:

Bình luận