30/12/2011 3:21:31 CH

Ác tính

Là từ dùng để chỉ sự phát triển nhanh chóng hoặc một cách bất thường của bệnh, dễ đưa đến tử vong. Từ này thường dùng để chỉ ung thư, hoặc một số tình trạng bệnh lý nặng khác. Vi dụ : cao huyết áp ác tính, hen ác tính, bạch hầu ác tính, cúm ác tính…

http://bsgd_moi.com

Share this:

Bình luận