30/12/2011 3:18:14 CH

Alzheimer (bệnh)

Bệnh Alzheimer là một bệnh lý não tiến triển được đặc trưng bởi sự suy giảm trí nhớ và tình trạng rối loạn ít nhất một hoạt động có ý thức khác (ví dụ như ngôn ngữ hoặc khả năng nhận thức thực tại).

bsgd_moi.vn

 

Share this:

Bình luận