30/12/2011 3:13:36 CH

Aids/Sida

Là từ viết tắt của từ tiếng Anh "Aquired Immuno-deficience syndrome ", còn SIDA là viết tắt của từ tiếng Pháp "Syndrome immuno-deficienceù acquis". Tất cả nói lên hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (thường là HIV).

bsgd_moi.vn

   
   

 

Share this:

Bình luận