PHỤ NỮ - KHỎE ĐẸP
09-10-2013, 10:00:06 AM


> >

Điều trị da mụn với nước cốt chanh

Bacsigiadinh.com - Đôi khi bạn cũng phải chiến đấu với mụn trứng cá và có thể mất nhiều thời gian để nhận thấy kết quả. Tuy nhiên, bạn không cần phải quá lo lắng vì đã có một giải pháp tuyệt vời - đó là nước cốt chanh.

Công d?ng c?a nu?c ép chanh d?i v?i m?n tr?ng cá là gì?

Li?u nu?c chanh có t?t cho m?n tr?ng cá hay không? Câu tr? l?i là “Có”. B?n th? nghi xem, chanh dã du?c s? d?ng d? di?u tr? r?t nhi?u b?nh t? dau h?ng, c?m l?nh, cúm và c? hen suy?n.
 
Nh? d?c tính sát trùng t? nhiên, nu?c c?t chanh có th? du?c coi là m?t bi?n pháp kh?c ph?c t?t tình tr?ng m?n tr?ng cá. Nó giúp b?n lo?i b? nguy co nhi?m trùng khi m?n v?. Ch?t axit t? nhiên c?a chanh s? vô hi?u hóa vi trùng và vi khu?n gây ra m?n tr?ng cá. Cách này có uu di?m là b?n ch? c?n bôi nu?c c?t chanh lên b? m?t c?a khu v?c b? t?n thuong.
 
Nu?c chanh cung có tác d?ng làm s?ch các l? chân lông b? t?c ngh?n, gi?m tình tr?ng t?y d?, giúp b? m?t da m?n màng hon và mang l?i làn da sáng t? nhiên.
 

 ?nh minh h?a
 
B?n nên b? sung nu?c chanh vào các m?t n? tr? m?n vì axit L- asorbic, thành ph?n acid citric ch? y?u trong các lo?i nu?c ép chanh s? giúp b?n t?y t? bào da ch?t và khuy?n khích s? phát tri?n c?a l?p t? bào m?i. Ð?ng th?i, nó cung có tác d?ng làm se khít da, lo?i b? lu?ng bã nh?n du th?a và làm khô b? m?t da, vì th? gi?m thi?u s? phát tri?n c?a m?n.

S? d?ng nu?c ép chanh th? nào v?i s?o do m?n tr?ng cá
 
Tru?c h?t, b?n c?n m?t chi?c bát nh?, chanh, bông và nu?c s?ch. Tru?c tiên, b?n nên r?a m?t b?ng nu?c ?m và xà phòng di?t khu?n. B?n cung có th? xông hoi m?t v?i nu?c nóng d? làm n? l? chân lông tru?c khi dùng chanh.
 
Sau dó, v?t chanh và cho kho?ng 1-2 thìa cà phê nu?c c?t chanh vào bát. Nhúng bông vào bát nu?c chanh r?i bôi nh? nhàng lên m?t, d?c bi?t là trên các vùng da b? ?nh hu?ng b?i m?n tr?ng cá. B?n có th? pha loãng nu?c c?t chanh v?i nu?c tinh khi?t d? gi?m b?t c?m giác nóng rát.
 
N?u bôi nu?c chanh lên m?t và d? qua dêm, b?n có th? nh?n th?y tác d?ng k? di?u c?a nó trong vi?c lo?i b? b?i b?n và làm s?ch l? chân lông. R?a m?t s?ch vào bu?i sáng hôm sau. Tuy nhiên, n?u c?m th?y b? kích thích, b?n có th? r?a s?ch b?ng nu?c l?nh 30 phút sau khi bôi.
 
B?n nên ti?p t?c các li?u trình tuong t? cho d?n khi d?t du?c k?t qu? mong mu?n. B?n có th? l?p l?i m?t l?n n?a vào ngày hôm sau ho?c 2 ngày sau. Ðây th?c s? là m?t li?u pháp lành m?nh, hi?u qu? và không t?n kém.
 
Theo VTV News
 

Điều trị da mụn với nước cốt chanh, nuoc cot chanh, tri mun trung ca, cong dung nuoc cot chanh, bi quyet lam dep, bacsigiadinh

Ý KIẾN
Tên  
Địa chỉ  
Email    
Tiêu đề  
Ý kiến
Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
kham-trong-nuoc kham-quoc-te
Tin Đọc Nhiều Nhất
TÌM MUA XE NHANH
Xe
Giá
Hãng
Dòng
Tĩnh
Tin Tức
Phòng Bệnh
Giới Tính
Dinh Dưỡng
Tivi Bác sĩ
Kiến Thức Y Học
Từ Điển
Sổ Tay Sức Khỏe
Đăng nhậpX
Email đăng nhập:
Mật khẩu: